معنی و ترجمه کلمه z-scale به فارسی z-scale یعنی چه

z-scale


روانشناسى : مقياس " زى"
علوم نظامى : نوعى مقياس خطى روى عکس هوايى مورب که براى اندازه گيرى ارتفاع اشياء به کار مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها