معنی و ترجمه کلمه zahn cup به فارسی zahn cup یعنی چه

zahn cup


علوم هوايى : محفظه اى با سوراخى به اندازه معين و دقيق براى اندازه گيرى ويسکوزيته سيال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها