معنی و ترجمه کلمه zap به فارسی zap یعنی چه

zap


حذف يک فايل يا پاک کردن ناگهانى يک صفحه فرمان پاک کردن تمام اطلاعات روى صفحه گسترده ،حذف
کامپيوتر : پاک نمودن قسمتى از برنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها