معنی و ترجمه کلمه zener effect به فارسی zener effect یعنی چه

zener effect


اثر زنر
علوم مهندسى : اثر زنرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها