معنی و ترجمه کلمه zenith به فارسی zenith یعنی چه

zenith


سمت الراس ،نقطه قائم بر ناظر،راس القدم ،اوج محور قائم بر افق نقاط،(هن ).سمت الراس ،بالاترين نقطه اسمان ،قله ،اوج
معمارى : سمت الراس
نجوم : سرسو
علوم نظامى : زينت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها