معنی و ترجمه کلمه zeri suppression به فارسی zeri suppression یعنی چه

zeri suppression


کامپيوتر : توقيف کردن صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها