معنی و ترجمه کلمه zero adjuster به فارسی zero adjuster یعنی چه

zero adjuster


علوم مهندسى : تنظيم کننده صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها