معنی و ترجمه کلمه zero air voids unit weight به فارسی zero air voids unit weight یعنی چه

zero air voids unit weight


عمران : وزن ذرات موجود در خاک در واحد حجم خاک اشباع شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها