معنی و ترجمه کلمه zero charge potential به فارسی zero charge potential یعنی چه

zero charge potential


علوم مهندسى : پتانسيل بار صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها