معنی و ترجمه کلمه zero economic growth (z.e.g) به فارسی zero economic growth (z.e.g) یعنی چه

zero economic growth (z.e.g)


بازرگانى : نرخ رشد اقتصادى صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها