معنی و ترجمه کلمه zero hour به فارسی zero hour یعنی چه

zero hour


ساعت س ،(نظ ).هنگام حمله يا حرکت تعيين شده قبلى ،(مج ).لحظه شروع ازمايشات سخت ،لحظه بحرانى
علوم نظامى : ساعت شروع عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها