معنی و ترجمه کلمه zero length launching به فارسی zero length launching یعنی چه

zero length launching


علوم نظامى : نوعى روش پرتاب موشک با اولين نيروى حرکت جت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها