معنی و ترجمه کلمه zero point به فارسی zero point یعنی چه

zero point


نقطه صفر
علوم مهندسى : نقطه صفر
روانشناسى : نقطه صفر
علوم نظامى : نقطه مرکزى گلوله اتشين اتمى در لحظه انفجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها