معنی و ترجمه کلمه zero population growth (z.p.g) به فارسی zero population growth (z.p.g) یعنی چه

zero population growth (z.p.g)


بازرگانى : رشد جمعيت صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها