معنی و ترجمه کلمه zero stage به فارسی zero stage یعنی چه

zero stage


علوم هوايى : طبقه معمولى اضافى که به جلوى کمپرسورخطى اضافه ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها