معنی و ترجمه کلمه zero sum game به فارسی zero sum game یعنی چه

zero sum game


بازرگانى : بازى با جمع صفر در تئورى بازيها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها