معنی و ترجمه کلمه zero supperssion به فارسی zero supperssion یعنی چه

zero supperssion


موقوف کردن صفرها
کامپيوتر : جايگزينى صفرهاى ماقبل يک عدد با جاى خالى به طوريکه صفرها در موقعيت چاپ عدد ظاهر نشوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها