معنی و ترجمه کلمه zero به فارسی zero یعنی چه

zero


روى صفر تنظيم کردن ،صفر کردن صفر،نقطه صفر،قلق گيرى کردن تنظيم درجه جنگ افزار،هيچ ،مبداء،محل شروع ،پايين ترين نقطه ،نقطه گذارى کردن ،روى صفرميزان کردن
علوم مهندسى : محل صفر
کامپيوتر : صفر
عمران : صفر
بازرگانى : صفر
ورزش : تنظيم کردن ديد براى دقت در تيراندازى
علوم نظامى : تنظيم دقيق دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها