معنی و ترجمه کلمه zeroize به فارسی zeroize یعنی چه

zeroize


کامپيوتر : صفر کردن
علوم نظامى : تنظيم وسايل رمز يک ماشين رمز روى يک وضعيت ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها