معنی و ترجمه کلمه zeta-ursae majoris به فارسی zeta-ursae majoris یعنی چه

zeta-ursae majoris


زتا - دب اکبر
نجوم : عناق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها