معنی و ترجمه کلمه zigzag reflection به فارسی zigzag reflection یعنی چه

zigzag reflection


علوم مهندسى : انعکاس متعدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها