معنی و ترجمه کلمه zigzag soldering به فارسی zigzag soldering یعنی چه

zigzag soldering


معمارى : لحيم دندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها