معنی و ترجمه کلمه zinc oxid به فارسی zinc oxid یعنی چه

zinc oxid


اکسيد روى به فرمولZnO ،اکسيد دو زنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها