معنی و ترجمه کلمه zinjanthropus به فارسی zinjanthropus یعنی چه

zinjanthropus


(ديرين شناسى )شبه انسان داراى ابروى کوتاه و دندان اسياب بزرگ دوره پليستوسن سفلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها