معنی و ترجمه کلمه zion به فارسی zion یعنی چه

zion


صهيون ،کوه مقدس اورشليم ،قوم اسرائيل ،بهشت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها