معنی و ترجمه کلمه zipper به فارسی zipper یعنی چه

zipper


زيب لباس(که بجاى دکمه بکار ميرود)،زيب دار
علوم نظامى : گشتى رزمى هوايى 24 ساعته در منطقه هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها