معنی و ترجمه کلمه zombie به فارسی zombie یعنی چه

zombie


)zombi(مارخدا،خدايى بشکل مار(در ميان سرخ پوستان)،روحى که بعقيده سياه پوستان ببدن مرده حلول کرده و انراجان تازه بخشد،انسان زنده شد،ادم احمق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها