معنی و ترجمه کلمه zonal به فارسی zonal یعنی چه

zonal


)zonary(منطقه اى ،مدارى ،ناحيه اى ،غشايى ،جدارى
عمران : ناحيه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها