معنی و ترجمه کلمه zonary به فارسی zonary یعنی چه

zonary


)zonal(منطقه اى ،مدارى ،ناحيه اى ،غشايى ،جدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها