معنی و ترجمه کلمه zone fire به فارسی zone fire یعنی چه

zone fire


اتش درو
علوم نظامى : اتش درو در عمق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها