معنی و ترجمه کلمه zone of action به فارسی zone of action یعنی چه

zone of action


منطقه عمل
علوم نظامى : منطقه عمليات يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها