معنی و ترجمه کلمه zone of contact به فارسی zone of contact یعنی چه

zone of contact


ناحيه تماس
علوم مهندسى : محل برخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها