معنی و ترجمه کلمه zone of fire به فارسی zone of fire یعنی چه

zone of fire


منطقه تير،منطقه اتش
علوم نظامى : منطقه تيراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها