معنی و ترجمه کلمه zone of rock flowage به فارسی zone of rock flowage یعنی چه

zone of rock flowage


منطقه سنگهاى روان( کره زمين)
عمران : منطقه سنگهاى روان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها