معنی و ترجمه کلمه zone ride به فارسی zone ride یعنی چه

zone ride


ورزش : کنار رفتن بعضى از بازيگران حريف براى دفاع از يک منطقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها