معنی و ترجمه کلمه zone time به فارسی zone time یعنی چه

zone time


وقت يا ساعت منطقه اى
علوم نظامى : سيستم ساعت 24 ساعتى جهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها