معنی و ترجمه کلمه zone به فارسی zone یعنی چه

zone


نوار،حيطه ،دفاع منطقه اى ،منطقه عمل ،محوطه ،بخش ،قلمرو،(در جمع )مدارات ،کمربند،منطقه ،محات کردن ،جزو حوزه اى به حساب اوردن ،ناحيه اى شدن
علوم مهندسى : محدوده
کامپيوتر : ناحيه دسته بندى
عمران : منطقه
قانون ـ فقه : منطقهProhibited-Neutral-Occupation
روانشناسى : منطقه
زيست شناسى : زون
بازرگانى : منطقه
ورزش : منطقه دفاعى
علوم نظامى : کمربند حبه باروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها