معنی و ترجمه کلمه zoned earth dam به فارسی zoned earth dam یعنی چه

zoned earth dam


عمران : سد خاکى ناهمگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها