معنی و ترجمه کلمه zoo به فارسی zoo یعنی چه

zoo


: )n.(باغ وحش : )Zoo-(.پيشوند بمعنى حيوان - جانور و متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها