معنی و ترجمه کلمه zoom به فارسی zoom یعنی چه

zoom


بزرگ کردن ،هواپيما را با سرعت وبازاويه تند ببالا راندن ،زوم ،با صداى وزوز حرکت کردن ،وزوز،بسرعت ترقى کردن يا بالا رفتن ،(در فيلمبردارى )فاصله عدسى را کم و زياد کردن
کامپيوتر : درشتنمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها