معنی و ترجمه کلمه zoon به فارسی zoon یعنی چه

zoon


(ج.ش )تنها محصول يک نطفه واحد(در مقابل)Zooid ،هر يک از حيوانات منفرد متعلق به حيوان مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها