معنی و ترجمه کلمه zoophysics به فارسی zoophysics یعنی چه

zoophysics


فيزيک حيوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها