معنی و ترجمه کلمه zootechnical به فارسی zootechnical یعنی چه

zootechnical


وابسته به فن تربيت حيوانات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها