معنی و ترجمه کلمه zootomy به فارسی zootomy یعنی چه

zootomy


تشريح حيوانات ،جانور شکافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها