معنی و ترجمه کلمه zucchetto به فارسی zucchetto یعنی چه

zucchetto


شبکلاه يا عرقچين سفيدرنگ کشيش کاتوليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها