معنی و ترجمه کلمه zygomatic bone به فارسی zygomatic bone یعنی چه

zygomatic bone


استخوان گونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها