معنی و ترجمه کلمه zygomorphic به فارسی zygomorphic یعنی چه

zygomorphic


(تش ).داراى تقارن ،متقارن الطرفين(در مورد اعضاى بدن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها