معنی و ترجمه کلمه zymosthenic به فارسی zymosthenic یعنی چه

zymosthenic


تقويت کننده قدرت انزيم يا دياستاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها