معنی و ترجمه کلمه آجرفرش کردن به انگلیسی آجرفرش کردن یعنی چه

آجرفرش کردن

hard surface

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها