معنی و ترجمه کلمه continued به فارسی continued یعنی چه

continued


پيوسته ،دائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها